EГ "Акад. Л. Стоянов" - Благоевград


Училище за сбъдване на мечти!

За мен

За мен

Учител по Биология и здравно образование.

 • Име: Мария Тодорова Веселинска
 • Работа: ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "АКАД. Л. СТОЯНОВ"
 • Адрес: 2700, Благоевград, ул. "Марица" №4
 • web-site https://www.egblg.com
 • тел: 00359 73 83 12 81

ОБРАЗОВАНИЕ

1985-1990

Специалист лечебни растение
Тема: Интродукция на 20 вида български лечеби растения

СУ „Св. Климент Охридски” – гр. София
Ноември,1993год.

Учител по биология в гимназиален етап на образование
Тема: Усвояване и формиране на екологични понятия в обучението по биология в осми клас

ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград
Септември, 2000год.

Обучението по хими и биология на английски език
Учител по биология на английски език

СУ „Св. Климент Охридски” – гр. София ДИИУ
Юни, 1994год.

Курс по английски език - ниво напреднали Владеене на английски език

AUBG
Април, 2006год.

Тема: Базови и специфични компютърни умения на учителите по биология и химия
Windows XP, Word, Excel, Power Point, Internet

Майкрософт България
Ноември, 2015год.

Тема: Диагностициране на ключови компетентности в усвояване на знанията за вируси, бактерии и други патогени
Придобиване на втора професионалноквалификационна степен

СУ „Св. Климент Охридски” – гр. София, ДИИУ
Октомври, 2017год.

Тема: Развитие на ключови компетентности чрез интерактивни уроци по темите в рарздела „Еволюция на организмите“
Придобиване на първа професионалноквалификационна степен

СУ „Св. Климент Охридски” – гр. София, ДИИУ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

16 Септември, 1991 - 31 август 1992год.

НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ – Благоевград

Учител
Преподавател по биология и здравно образование
Септември, 1992 до сега

Езикова гимназия "Акад. Л. Стоянов" – Благоевград

Главен учител
Преподавател по биология и здравно образование на български и английски език

КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ:

 • семинар по международен проект „Природните науки в света“, организиран от Британския съвет със съдействието на WRIGHT CENTER FOR SCIENCE EDUCATION – TUFTS UNIVERSITY, USA, ноември, 2000г;
 • курс на тема „Teaching English Across the Curriculum, The British Council, МОН, 3-14.07.2000г;
 • курс на тема“Distance Training Module in Overall Teachers Qualification Scheme, The British Council, 2000-2002г;
 • семинар на тема „Повишаване на мотивацията на педагогическите кадри“, 02.11.2012г.;
 • квалификационен курс „Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви“ 20-24.01.2014г.;
 • практически семинар на тема „Формиране на ключови компетентности по природни науки в интерактивна образователна среда“, 26.03.2014г.;
 • курсове на тема „Портфолиото – съвременна образователна технология“ /17.01.2015г./ и „Педагогическото изследване в професионалната практика на учителя – I и II фаза“ към ДИИУ, град София;
 • семинар на тема „Е-learning с помощта на CMS Moodle”, от който усвоих нов начин за оценяване на учениците в клас /34.10.2016г./;

НАГРАДИ:

М. Май, 2005год.

Почетна грамота на Община Благоевград за принос в развитието на Благоевград и общината;

М. Май, 2006год.

Почетна награда „Неофит Рилски“ за цялостна професионална трудова дейност в системата на народната просвета;

М. Март, 2018год.

Грамота на международната фондация „Св. св. Кирил и Методий“ за принос в създаване на най-подходяща учебна среда за обучение по биология и приложение на иновационни методи на обучение.

УСПЕХИ НА УЧЕНИЦИ

УСПЕХИ НА УЧЕНИЦИ

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

 1. През месец април 2015 година стартирахме участието си в проекта „КонсУмувай“ на фондация „Екоцентрик”. Оформихме и регистрахме групите, определихме темите. През месец май анализирахме резултатите и ги обсъдихме, изготвихме табла по проекта и няколко клипа. От 6 отбора мои ученици, участващи в поекта „Консумувай“, единият спечели първо място и участва в септемврийската среща в София /м. юни/. Следващият етап бе през месец септември 2015 година. Там заедно с учениците разработихме проекти за отговорно потребление, като най-високо оценени бяха видеоклиповете. В конкурса „Предизвикателството КонсУмувай“ те представиха своите много интересни проект-идеи за отговорно потребление на шоколад, прекомерното купуване на дрехи и отговорно потребление в училище.
 2. Бях координатор на проекта „Капачка по капачка“, с който подпомагаме различни инициативи – закупуване на кувьози, подпомагане на болни деца. /м. октомври, ноември, декември 2013г/.
 3. Една от най-интересните ми разработки с цел повишаване на екологичната култура е по порект на тема „Климатът и аз“ в конкурса „Мими Праматарова“. Като координатор аз и моите колеги работихме усилено и спечелихме. Реализирахме проект, който озаглавихме „Зелена приказка без край“. Много колеги откликнаха на идеята ми да направим книга, в която публикувахме приказки на екологична тематика, написани от наши ученици. Илюстрациите към тях направиха децата от детска градина „Детски свят“ – Благоевград. Периодът на реализиране бе дълъг – от м. ноември 2016 до м. февруари 2017 година. Представянето на приказките бе в първите класове на основни училища в града ни.
 4. Координирах проект „Магията на природните науки“ към ПУДООС в кампанията „Обичам природата – и аз участвам“ http://pudoos.bg за обзавеждане на кабинет по биология и химия /м. ноември 2017г/.
 5. Заедно с колегата ми по информационни технологии Илияна Бицова разработихме и координирахме проект към МЗ на РБългария към конкурса „Посланици на здравето“ и спечелихме първата фаза. Темата ни е „Грижата за здравето е отговорност за бъдещето“. Втората фаза на нашия проект включва няколко етапа, в които се включиха голям брой ученици и учители от нашето училище. Благодарение на високия им професионализъм осъществихме два от трите етапа. Ученици от X и XI клас подготвиха презентации, клипове, плакати, обучителни материали за малките деца в детската градина и за начален курс. Пред малчуганите учениците разказват за това, колко е важно да спортуват и да се хранят здравословно. Плакатите и презентациите се използват в кабинета по природни науки.

ПУБЛИКАЦИИ

ПУБЛИКАЦИИ

 1. Mай, 2019 година издадох помагало със задачи тип ключови компетентности по биология и здравно образование за гимназиялния етап на обучение. Те са свързани с повишаване на интереса на учениците, техните знания, умения и отношения, представени по интересен начин;


 2. „Развиване на ключовите компетентности чрез интерактивни уроци по темите в раздел „Еволюция на организмите“, ДИИУ, СУ „Св. Климент Охридски“, том 12, 2017год.;

 3. „Темите за расите – възможност за повишаване интереса и мотивацията на учениците“, факултет по математика и естествени науки, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, 6 издание, 12-16 юни 2013год,;

КОНТАКТИ

КОНТАКТИ